KURZY ÚČTOVNÍCTVA (Kross Alfa, Olymp, Omega)

Nezisková  organizácia  Misericordia n.o.  realizuje kurz ÚČTOVNÍK akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Držiteľ akreditácie: TAX Optimal s.r.o.
Číslo POA: 3455/2016/4/1

Naučte sa viesť jednoduché, podvojné  a mzdové účtovníctvo. A to aj keď ste úplný začiatočník. Máme pre Vás pripravené množstvo príkladov, s ktorými pochopíte pravidlá účtovania, naučíte sa vyplniť všetky tlačivá, doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb.
Už ste sa v minulosti s jednoduchým, podvojným, alebo mzdovým  účtovníctvom stretli? Príďte si na kurz osviežiť vedomosti a zistiť, čo sa zmenilo v zákone. Náš kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Absolvovať celý komplexný kurz „ÚČTOVNÍK“ je výhodné pre získanie uceleného prehľadu o problematike účtovníctva a miezd rôznych účtovných jednotiek.

Dĺžka kurzu: 9 týždňov
Rozsah kurzu: 240 hodín

Jednoduché účtovníctvo:  60 hod.
Podvojné účtovníctvo: 120 hod.
Mzdové účtovníctvo a personalistika: 60 hod.

Cena kurzu: 600,-€ s DPH
Pre nezamestnaných možnosť preplatenia cez REPAS.

Prihlášku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Kurz otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

 Kurz jednoduchého účtovníctva je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s vedením účtovníctva žiadne skúsenosti a chcú ovládať jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – t.j. účtovné jednotky, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, prípadne pre živnostníkov, ktorí si chcú sami viesť účtovníctvo.

Cieľom kurzu jednoduché účtovníctvo je naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, oboznámiť sa s právami a povinnosťami samostatne zárobkovo činných osôb, ovládať príslušnú legislatívu a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov, a to v papierovej, ako aj elektronickej podobe v účtovnom programe ALFA+ spoločnosti KROS a.s..

Kurz mzdové účtovníctvo a personalistika je určený pre úplných začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku. Absolvent sa oboznámi s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

Cieľom kurzu mzdového účtovníctva je naučiť sa samostatne spracovať mzdovú,  personálnu agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov. Zvládnuť komunikáciu s príslušnými inštitúciami, ovládať potrebnú legislatívu (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov a ďalšie) a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti z pracovno-právnych vzťahoch v papierovej, ako aj elektronickej podobe v mzdovom programe OLYMP spoločnosti KROS a.s..

Kurz podvojné účtovníctvo je určený úplným začiatočníkom, alebo absolventom škôl, kde sa zručnosti v oblasti účtovania v praxi vyučovali iba okrajovo a chcú si osvojiť a rozšíriť vedomosti v danej problematike, ale aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou.

Cieľom kurzu podvojného účtovníctva je naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, oboznámiť sa s právami a povinnosťami účtovníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ovládať príslušnú legislatívu a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave podvojného účtovníctva, a to v papierovej, ako aj elektronickej podobe v účtovnom programe OMEGA spoločnosti KROS a.s.


Klikni pre miesto konania kurzu a kontakt.

Chcete sa dozvedieť viac o kurze? Kontaktujte nás!