Nezisková organizácia MISERICORDIA organizuje KURZY OPATROVANIA akreditované  Ministerstvom  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Držiteľ akreditácie: MISERICORDIA n.o.
Číslo akreditácie: 45605/2009  –  60991/2019

Opatrovateľský kurz je určený opatrovateľkám/om pracujúcim na Slovensku a v rámci EÚ. V súčasnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou pre prácu opatrovateľky/a.

Opatrovateľský kurz pripravujeme v čase, na ktorom sa zhodne skupina. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým, ktorí majú záujem rozšíriť svoje možnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce a majú záujem pomáhať tým ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Opatrovateľský kurz sa končí záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní Vám je vydané osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Rozsah opatrovateľského kurzu : 236 vyučovacích hodín. Pričom 160 hodín tvorí teoretická príprava a 76 hodín tvorí praktická príprava. Prax sa vykonáva v DD a DSS Luna v Brezne.

Prihlášku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Cena opatrovateľského kurzu: 280,-
V prípade potreby je možné kurz zaplatiť na 2 splátky.
Pre nezamestnaných možnosť preplatenia cez REPAS.

Kurz opatrovania otvárame podľa prihláseného počtu uchádzačov.

Klikni pre miesto konania kurzu a kontakt.