Nezisková organizácia MISERICORDIA organizuje KURZY OPATROVANIA akreditované Ministerstvom práce, Sociálnych vecí a Rodiny SR platný na území Slovenskej republiky a štátov EÚ, číslo akreditácie: 45605/2009.

Opatrovateľský kurz je určený opatrovateľkám/om pracujúcim na Slovensku a v EÚ. V súčasnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou pre prácu opatrovateľky/a.

Opatrovateľský kurz pripravujeme v dennej aj večernej forme.Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým, ktorí majú záujem rozšíriť svoje možnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce a majú záujem pomáhať tým ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Opatrovateľský kurz sa končí záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní Vám je vydaný dvojjazyčný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Rozsah opatrovateľského kurzu : 236 vyučovacích hodín

 

Prihlášku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Cena opatrovateľského kurzu: 210 €

Kurz opatrovania otvárame každý mesiac

Klikni pre miesto konania kurzu.