MISERICORDIA n.o. rozbieha vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy

Nezisková organizácia úspešne vytvorila vhodné priestory pre vzdelávanie a získala potrebné akreditácie na spustenie viacerých vzdelávacích projektov.

Podrobné informácie o všetkých dostupných kurzoch a možnostiach pokrytia nákladov na ne tu nájdete už čoskoro.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.