Krok za krokom – Cesta ku zmene

Krok za krokom - Cesta ku zmene

Kod projektu: 312081BXP8
Dopytovo orientovaný projekt
trvanie projektu : 1.7.2022 – 30.11.2023
 
Cieľom projektu Cesta ku zmene je aktivizácia, zamestnanie, osobnostný rozvoj, vzdelávanie účastníkov projektu s cieľom doplniť si základné vzdelanie, alebo kvalifikáciu a tým dosiahnuť svoj osobný rozvoj a zmenu postoja tak, aby táto pozitívne vplývala  nielen na účastníka projektu, ale aj na jeho okolie, rodinu a sociálne prostredie v ktorom žije.
COVID pandémia a s ňou spojené opatrenia obmedzili mnohým ľuďom možnosť pracovať, čo zapríčinilo stratu pracovných návykov. Cieľom projektu je obnova týchto návykov a aktivizácia jednotlivcov. Pre účastníkov projektu, ktorí sú ŤZP a počas COVID opatrení sa dostali do izolácie, čím boli narušené ich sociálne väzby, pomôžu aktivity projektu a individuálne poradenstvo prekonať následky izolácie a obnovenie prirodzených väzieb, prípadne zapojenie sa do pracovného procesu, vzdelávania a pod. Rodičom, ktorí nie sú aktívni z titulu zdravotného postihnutia, alebo špecifických potrieb dieťaťa pomôžu prekonať izoláciu, opustenie a zároveň využiť príležitosť na alternatívne formy zamestnávania resp. SZČO.  
Realizácia hlavných aktivít projektu prinesie pre cieľovú skupinu podporu v rozvoji osobnosti a posilnenie vlastných kompetencií, sociálne začlenenie a začlenenie na trh práce, doplnenie vzdelania, alebo rekvalifikáciu, prípadne východisko pre vykonávanie podnikateľskej činnosti. 

Projektové aktivity

Ak sa rozhodnete prijať pomocnú ruku, kontaktujte nás.

Spoznajte nás

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia