Krok za krokom – Cesta ku zmene

Krok za krokom - Cesta ku zmene

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. poskytuje pomoc, podporu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. Klientom, ako prijímateľom sociálnej služby, poskytuje sociálne poradenstvo na individuálnej úrovni podľa typu problému. Realizuje aj skupinové aktivity, ktoré prispievajú k aktívnemu tráveniu voľného času a k eliminácií negaivnych sociálno – patologických javov. Služba je bezplatná.

Projektové aktivity

Ak sa rozhodnete prijať pomocnú ruku, kontaktujte nás.

Spoznajte nás

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia

Meno Priezvisko

funkcia