Toto sú prvé prejavy autizmu, spozorujete ich do troch rokov

Každý rok si 2. apríla pripomíname Deň svetového povedomia o autizme. Poznáte jeho základné prejavy a viete, na koho sa obrátiť, ak má vaše dieťa poruchy autistického spektra?

Autizmus je vrodená porucha vývinu. Táto porucha je celoživotná a zasahuje celú osobnosť človeka. Ovplyvňuje spôsob, akým ľudia s autizmom komunikujú, kontaktujú sa s ostatnými, učia sa a správajú. Svet vnímajú z vlastnej perspektívy.

Prejavy autizmu začínajú v prvých troch rokoch

Najnovšie výskumy hovoria, že prvé príznaky porúch autistického spektra môžu byť badateľné už u bábätiek. Príznaky autizmu sú postrehnuteľné nielen v správaní, ale aj vo fyzickom  vzhľade dieťaťa. Ak spozorujete súbor niektorých z nasledujúcich prejavov, obráťte sa na najbližšie Centrum včasnej intervencie. S odbornou pomocou pripravíte svoje dieťa na hodnotný život.

Všímajte si držanie tela a chôdzu

Deti s poruchami autistického spektra majú nesprávne držanie tela. Môže ísť o nerovné sedenie alebo úplne zhrbené držanie tela. Autizmus môže identifikovať aj zvláštna chôdza alebo chodenie po špičkách.

Zamerajte sa na emócie dieťaťa

Autistické deti často neodpovedajú na dotyk a ani ho nevyvolávajú. Nepreukazujú empatiu voči druhým ľuďom ako ich zdraví rovesníci. Takže ak vidia niekoho smutného, nepodpíše sa to na ich nálade. Autisti nehovoria o svojich pocitoch, ale v období vzdoru veľmi citlivo reagujú. Autistické deti na seba neupútavajú  pozornosť rodičov hlučným správaním – na rozdiel od svojich zdravých rovesníkov.  

Môžu sa zdať neposlušné

Ak na dieťa s poruchou autistického spektra zavoláte, neotočí sa. Ignoruje aj  známe hlasy či svoje meno. Autistické deti sa zdajú byť neposlušné, pravdou je, že nerozumejú príkazom, ktoré sa skladajú z dvoch a viac častí. O sebe hovoria v tretej osobe a nenadviažu očný kontakt s protistranou ani keď sa na nich niekto usmeje.

Majú svoj svet a nenadväzujú vzťahy

Tak ako deti napodobňujú správanie a výraz dospelých, u autistických detí tento prejav absentuje. Autisti sú už aj v detskom veku uzatvorení, hrajú sa samostatne a ani v kolektíve sa do hry s deťmi nezapájajú. Nevedia sa hrať ani imaginárne hry. Nedokážu si nájsť priateľov ani v dospievajúcom veku ani ako dospelí.  Žijú ako individualisti a počas života nenadväzujú silné vzťahy. Zvláštnosťou detí s autizmom je hovorenie o sebe v tretej osobe.  Deti nenadviažu očný kontakt ani keď sa na nich usmejete.

Veľké osobnosti, ktoré o svojom autizme ani nevedeli

Pre rodičov býva autizmus dieťaťa ranou. Ťažká správa nemusí byť ťažkou správou a rodičom sa nezastaví svet. Práve naopak. V histórii poznáme množstvo slávnych osobností, ktorí trpeli poruchou autistického spektra.  Dnes ich poznáme ako vynálezcov v oblasti technológii, skvelých hudobníkov, dokonca milionárov.  Do dejín sa zapísali aj vďaka svojej diagnóze.

Autizmus bol diagnostikovaný Vernonovi Smithovi, nositeľovi Nobelovej ceny za ekonómiu. Ioan James uvádza vo svojej knihe Aspergerův syndrom – mimořádní lidé, mimořádné výkony, aj ďalších dejateľov. Patria sem Isaac Newton, Albert Einstein, Ludwig Wittgenstein, Thomas Jefferson, Elon Musk, Vincent van Gogh, Andy Warhol  či Jonathan Swift.

Spravte svoje dieťa výnimočným

Nenechajte svet dieťaťa s poruchou autistického spektra chudobným – objavte v ňom výnimočnosť, ktorú si zaslúži. S poradenstvom sa obráťte na nás alebo na najbližšie Centrum včasnej intervencie.

Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň s priateľmi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Tlačiť
Aktuality a Darovanie 2%