VĎAKA GRANTOM POMÁHAME NAJZRANITEĽNEJŠÍM

V grantovom programe Nadácia J&T ,,Nie sme iní, sme jedineční, milujte nás bezvýhradne“ sa nám ako organizácií, ktorá poskytuje pomoc, podporu a poradenstvo sociálne znevýhodneným skupinám, podarilo získať grant v hodnote 16 460 eur.

Poslaním, ale aj víziou našej neziskovej organizácie je rešpektovanie odlišnosti našich prijímateľov sociálnej služby a vytváranie pre nich rovnakých príležitostí na samostatný život. Tiež aj prevencia a starostlivosť o ohrozené rodiny. Finančné prostriedky z grantu využijeme na rozvoj zručností, schopností a adaptáciu do bežného života.

Malými krokmi k samostatnému životu

Podobné aktivity už v našom centre realizujeme a snažíme sa viesť klientov k samostatnému životu prístupnou a individuálnou formou prostredníctvom aktivít ako sú tvorivé dielne, krúžok varenia, pohybové aktivity a podobne. S klientami spoločne absolvujeme aj množstvo prednášok a výletov, nielen po okolí. Od septembra budeme realizovať aj prípravu na školské vyučovanie a krúžok výučby cudzieho jazyka. Všetky aktivity prispôsobujeme záujmu klientov a ich aktuálnym potrebám.

Záujem o sociálne služby sa zvyšuje

Klienti naše centrum navštevujú na dennej báze. Kvôli ich pribúdajúcemu počtu sme sa rozhodli posilniť aj náš pracovný kolektív a časť príspevku využijeme na čiastočnú úhradu mzdy našich zamestnancov. O ďalších míľnikoch a úspechoch prijímateľov sociálnej služby, na ktorých môžeme ďalej pracovať aj vďaka grantu od Nadácie J&T, budeme informovať na našej web stránke.

Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň s priateľmi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Tlačiť
Aktuality a Darovanie 2%